Contact opnemen?

Contact

Disclaimer

Aansprakelijkheid 

Ondanks dat Win Equipment B.V. de grootst mogelijk zorg aan het beheer, de invulling en het actualiseren van haar website besteedt, is het mogelijk dat de inhoud onvolledig of onjuist is.  

Aan de inhoud van onze websites kunnen geen rechten worden ontleend. De op de website aangeboden materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Win Equipment B.V.  

Over informatie over producten op deze website geldt een voorbehoud van programmeer- en typefouten. Op basis van dergelijke fouten kan geen overeenkomst worden geclaimd bij Win Equipment B.V.  

Op de website van Win Equipment B.V. staan hyperlinks naar websites van derden. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van de websites van derden. 

 

Auteursrecht 

Alle huidige en toekomstige uitingen van Win Equipment B.V., waaronder maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto’s, video’s, logo’s, (handels)namen en waren- en dienstmerken, zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze rechten berusten bij Win Equipment B.V. en al haar gelieerde ondernemingen. De uitingen zijn alleen bestemd voor de bezoeker van de websites of de geadresseerde. Deze uitingen mogen zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Win Equipment B.V. niet worden gekopieerd, verveelvoudigd of op een andere manier openbaar worden gemaakt. De informatie op deze website mag wel worden afgedrukt of gedownload voor persoonlijk gebruik. 

 

E-mail disclaimer

U ontvangt e-mails van Win Equipment B.V. wanneer u zich heeft geregistreerd voor onze e-maildiensten. Win Equipment B.V. beveiligd en behandeld uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Wij houden ons aan de eisen zoals opgesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Toepasselijk recht 

Op het gebruik van de websites van Win Equipment B.V. en de daarop gestelde voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met (het gebruik van) deze websites zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.  

De voorwaarden op de websites van Win Equipment B.V. kunnen te allen tijde worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te raadplegen.